Cancel or edit reservation

Open

Institute of Physics excursions and events

Detektivem nanosvěta s elektronovým mikroskopem

Exkurze je určena studentkám a studentům 2. stupně ZŠ a středoškolákům.

Display the programme

Editaton Ženy ve vědě / Edit-a-thon Women in Science

Navazujeme na úspěch z minulého roku a srdečně vás zveme na druhý editaton věnovaný vědě na Wikipedii.
__________________________________________________________________________________________

Building on last year´s success we cordially invite you to second edit-a-thon dedicated to science at Wikipedia.

Display the programme

Nano Steps - Into the Lab

Contemporary puppetry group Trial & Theatre is here with an invitation to the world of physics.

Artistic working group behind Nano Steps – Into the Lab: Valtteri Alanen, Aati Hanikka, Jere Suontausta, Iiris Syrjä and En Ping Yu. The objectives of the group are to reach out for free and unruly research processes where science and puppetry collaborate while blurring each other’s boundaries.

Display the programme

Nebuď lama: Poznej možnosti skenovací elektronové mikroskopie

Exkurze je určena studentům a studentkám vyšších ročníků SŠ a vyučujícím přírodovědných předmětů.

Display the programme

Nice to meet you: (Ne)vědecká setkání pro student(k)y Otevřené vědy

Stát se vědkyní nebo vědcem znamená stát se hrdin(k)ou naší doby, jenže výzkumem příběh nekončí. Aby měl doopravdy dopad na společnost, je třeba jej i komunikovat veřejnosti, vzdělávacím institucím, zájemcům o financování výzkumných startupů a jiným cílovým skupinám. Právě takové možnosti vám přiblížíme na prvním popularizačním setkání pořádaném přímo pro vás, student(k)y z programu Otevřená věda. 

Display the programme

Učitelé & Vědci

Učíte fyziku na základní nebo střední škole? Chcete se dozvědět více o aktuálních fyzikálních problémech? Zajímá Vás, jak přiblížit odborná témata studentům? Rádi byste poznali prostředí české i světové vědy?
Přijďte na diskuzní setkání v neformálním duchu s vědci Fyzikálního ústavu, Ústavu fyziky plazmatu  a Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.

O co jde a jak to funguje?

  • Naše ústavy se otevírají učitelům SŠ a ZŠ se zájmem o aktuální informace z fyziky a příbuzných oborů.
  • Setkání probíhají neformálním způsobem nad šálkem kávy nebo čaje.
  • U vybraných témat zveme učitele na exkurze a workshopy v laboratořích.
  • Témata vytvářejí sami učitelé - Vaše návrhy uvítáme na pr@fzu.cz.

Kdy a kde?

  • Setkávání učitelů a vědců probíhá jednou měsíčně, většinou první úterý v měsíci v 17:00.

  • Délka je asi 2 h, přizpůsobena podle tématu.

  • Vybrané téma oznamujeme 7-10 dní před akcí a tímto okamžikem začíná i přihlašování (na tomto webu).

  • Místo konání podle zvoleného tématu, většinou ale na našich pracovištích v Praze.

Informace naleznete také na: www.fzu.cz/ucitele-vedci

Display the programme