Cancel or edit reservation

Open

Institute of Physics excursions and events

Celoústavní seminář / FZU Colloquium

We would like to invite you to FZU Colloquium.

Display the programme

Diskusní setkání s kandidáty na předsedu AV ČR / Discussion Meetings with the Candidates for the President of the Czech Academy of Sciences

V červnu proběhnou celkem čtyři setkání s třemi kandidáty - tři individuální a jedno společné diskusní setkání. / A total of four meetings with the three candidates will take place in June - three individual ones and one joint discussion meeting.

Display the programme

Nice to meet you: (Ne)vědecká setkání pro student(k)y / (Non)scientific meet up for students

(English below)

Stát se vědkyní nebo vědcem znamená stát se hrdin(k)ou naší doby, jenže výzkumem příběh nekončí. Aby měl doopravdy dopad na společnost, je třeba jej i komunikovat veřejnosti, vzdělávacím institucím, zájemcům o financování výzkumných startupů a jiným cílovým skupinám.

English version:
Becoming a scientist means also becoming a hero of the contemporary world, but the story doesn't stop with research alone. To make sure science has a real impact on society, it needs to be communicated to the publics, educational institutions, startup funders and other potential stakeholders.

Display the programme

Učitelé & Vědci

Učíte fyziku na základní nebo střední škole? Chcete se dozvědět více o aktuálních fyzikálních problémech? Zajímá Vás, jak přiblížit odborná témata studentům? Rádi byste poznali prostředí české i světové vědy?
Přijďte na diskuzní setkání v neformálním duchu s vědci Fyzikálního ústavu, Ústavu fyziky plazmatu  a Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.

O co jde a jak to funguje?

  • Naše ústavy se otevírají učitelům SŠ a ZŠ se zájmem o aktuální informace z fyziky a příbuzných oborů.
  • Setkání probíhají neformálním způsobem nad šálkem kávy nebo čaje.
  • U vybraných témat zveme učitele na exkurze a workshopy v laboratořích.
  • Témata vytvářejí sami učitelé - Vaše návrhy uvítáme na pr@fzu.cz.

Kdy a kde?

  • Setkávání učitelů a vědců probíhá jednou měsíčně, většinou první úterý v měsíci v 17:00.

  • Délka je asi 2 h, přizpůsobena podle tématu.

  • Vybrané téma oznamujeme 7-10 dní před akcí a tímto okamžikem začíná i přihlašování (na tomto webu).

  • Místo konání podle zvoleného tématu, většinou ale na našich pracovištích v Praze.

Informace naleznete také na: www.fzu.cz/ucitele-vedci

Display the programme