Cancel or edit reservation

Open

Institute of Physics excursions and events

Focení pro webové stránky OLOMOUC

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s přípravou nového webu FZÚ chystáme i možnost představení jednotlivých pracovníků na dedikovaných stránkách zaměstnanců. Jelikož na těchto stránkách bude nově možnost i zobrazit fotografie zaměstnanců v různých módech zobrazení (viz níže), tak jsme k tomuto účelu zajistili profesionálního fotografa, který bude provádět focení zaměstnanců na našich pracovištích.

Focení je plně hrazeno FZÚ a dává Vám jedinečnou příležitost získat krásné fotografie. Tyto fotografie můžete využít např. pro prezentaci Vaší práce a Vašeho oddělení na webu FZÚ, v rámci různých akcí, školení, nebo případně i pro jiné účely.

Zda využijete možnosti focení je však samozřejmě pouze na každém z Vás. Stejně tak bude na každém z Vás, jakou případnou formu prezentace a zveřejnění fotografií zvolíte na nových webových stránkách. Zde budou k dispozici čtyři varianty:
1) bez fotografie,
2) fotografie se zobrazí interně (pouze kolegové z FZÚ uvidí Vaši fotografii po přihlášení do intranetu),
3) fotografie se zobrazí veřejně na internetu (fotografie bude přístupná všem návštěvníkům stránek FZÚ),
4) souhlas pro použití fotografie i v rámci další prezentace FZÚ (například v tiskových zprávách atd.).

Všechny tyto možnosti jsou blíže popsány ve formuláři, který bude doprovázet každou fotografii. Další důležitá informace, je že Váš typ souhlasu budete moci kdykoliv v budoucnu změnit. Pokud si tedy nejste jisti, můžete se nechat vyfotit a až poté zvolit, zda svůj souhlas udělíte.

Fotografováni budete od pasu nahoru. Prosíme, dostavte se ve formálním oblečení (košile s dlouhým rukávem), zrcadlo pro upravení bude k dispozici.

Délka focení na jednu osobu je cca 3 min.

****************************************************************************

Dear Colleagues,

As part of the development of our new FZU website, we are also planning an option to present individual workers through dedicated employee websites. As these websites will newly include an option to view photos of employees in various viewing modes (please see below), we contracted a professional photographer for this purpose to take photos of employees at our workplaces.

The photoshoot costs will be fully covered by the Institute of Physics and will provide you with a great opportunity to acquire some appealing images. You can also make use of these photos while presenting your work and/or your department at the FZU website; as part of different events; trainings or for any other purposes.

Whether you take part in the photoshoot is, of course, entirely up to each of you. It is also completely up to you what form of presentation and publishing of your photos for the new website you choose. The following four options are available:
1) No photo;
2) Your photo will be viewable internally (The photo will only be accessible to your colleagues after they log into the intranet);
3) Your photo will be viewable on the Internet (The photo will be available to all visitors of the FZU website);
4) To grant your approval to use your photo as part of any further presentation of the Institute of Physics (such as in press releases etc.).

All options are detailed in the form which will accompany each photo. Also important: you will be allowed to change the type of your approval any time in the future - if you are not sure now, use the opportunity to get your photo (which you can use for other purposes) and decide later.

The photographs will be taken from the waist up. A mirror will be available at the place. Please attend in formal clothes (long-sleeved shirt).

The time for each employee will be about 3 min.

Display the programme

Učitelé & Vědci

Učíte fyziku na základní nebo střední škole? Chcete se dozvědět více o aktuálních fyzikálních problémech? Zajímá Vás, jak přiblížit odborná témata studentům? Rádi byste poznali prostředí české i světové vědy?
Přijďte na diskuzní setkání v neformálním duchu s vědci Fyzikálního ústavu, Ústavu fyziky plazmatu  a Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.

O co jde a jak to funguje?

  • Naše ústavy se otevírají učitelům SŠ a ZŠ se zájmem o aktuální informace z fyziky a příbuzných oborů.
  • Setkání probíhají neformálním způsobem nad šálkem kávy nebo čaje.
  • U vybraných témat zveme učitele na exkurze a workshopy v laboratořích.
  • Témata vytvářejí sami učitelé - Vaše návrhy uvítáme na pr@fzu.cz.

Kdy a kde?

  • Vždy každou první středu v měsíci po skončení karantény - sirény Vás upozorní :)
  • Začínáme v 16 h, délka trvání je asi 2 h, přizpůsobena podle tématu.
  • Vybrané téma oznamujeme 7-10 dní před akcí a tímto okamžikem začíná i přihlašování (na tomto webu).
  • Místo konání podle zvoleného tématu, většinou ale na našich pracovištích v Praze.

Informace naleznete také na: www.fzu.cz/ucitele-vedci

Display the programme