Filter by locality

Filter by type

Cancel or edit reservation

Open

Učitelé & Vědci

Nové základní jednotky SI - už máme kilogram i bez Sèvres

workshop

Zveme Vás na setkání učitelů s vědcem, doc. RNDr. Janem Obdržálkem, CSc. z Ústavu teoretické fyziky MFF UK. Tématem budou aktuální změny v definicích základních jednotek SI. Doc. Obdržálek říká:

"Podle rozhodnutí Mezinárodního úřadu pro míry a váhy se mění definice všech základních jednotek SI. Nově jsou definovány nikoli každá zvlášť explicitně (metr je délka, kterou světlo urazí za sekundu, kilogram je hmotnost standardu v Sèvres apod.), ale implicitně všechny dohromady prostřednictvím několika fundamentálních konstant. Vedle této ideové a formulační změny proběhly i redefinice kilogramu, ampéru a molu. Sofistikované Kibblovy váhy a monokrystalická koule z izotopicky čistého křemíku nahradí potřebu připravit foton s kilogramovou hmotností a frekvencí řádu10^50 Hz. A možná ho i v budoucnu přejmenujeme na rutherford."

Setkání se koná na adrese FZU AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6. Prosíme účastníky, aby v čase pravidelného začátku (16 h) čekali na vrátnici objektu.

Předpokládaná délka tohoto setkání je 1,5 hodiny.

Venue:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Cukrovarnická 10/112 162 00 Praha 6
Show map
Date and time RemarkFree placesEvent
Wednesday 02-Oct 16.00–17.3011 / 15Register