Filter by location

Filter by type

Cancel or edit reservation

Open

Den otevřených dveří: Slovanka pro školy

Až k atomům slitin s tvarovou pamětí

excursion

Slitiny s tvarovou pamětí mají pevnost kovových materiálů a pružnost gumy, a navíc si pamatují svůj tvar. Tyto vlastnosti mají původ ve změnách atomární struktury závislé na teplotě a napětí. Ke studiu těchto změn se využívá elektronový mikroskop, který patří mezi nejvšestrannější přístroje pro pohled do mikrosvěta. S jeho pomocí můžeme věci nejenom vidět až po jednotlivé atomy, ale díky vzájemnému působení elektronů a zkoumaného materiálu lze získat i mnoho dalších informací.

Venue:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8 Vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1
Show map
Date and time RemarkFree placesEvent
Thursday 05-Nov 08.30–10.0020 / 20Register
Thursday 05-Nov 10.30–12.0020 / 20Register
Thursday 05-Nov 13.00–14.3020 / 20Register
Friday 06-Nov 08.30–10.0020 / 20Register
Friday 06-Nov 10.30–12.0020 / 20Register
Friday 06-Nov 13.00–14.3020 / 20Register

Fyzika pro bioaplikace

excursion

Zajímá Vás, jak fyzika souvisí s biologií a pomáhá medicíně? Vše prakticky předvedeme. Zavedeme Vás do laboratoře, kde se lasery a plazma využívají k tvorbě povrchů pro implantáty, a také do centra MATCA, které pomáhá průmyslu, životnímu prostředí a boji s novým koronavirem.

Venue:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8 Vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1
Show map
Date and time RemarkFree placesEvent
Thursday 05-Nov 08.30–10.0030 / 30Register
Thursday 05-Nov 10.30–12.0030 / 30Register
Thursday 05-Nov 13.00–14.3030 / 30Register
Friday 06-Nov 08.30–10.0030 / 30Register
Friday 06-Nov 10.30–12.0030 / 30Register
Friday 06-Nov 13.00–14.3030 / 30Register

Kapalné krystaly nejen pro obrazovky a displeje

excursion

Kapalné krystaly najdeme v plochých obrazovkách počítačových monitorů a velkoplošných televizních obrazovek, v optických závěrkách, světelných filtrech i holografii. Studium fotocitlivých látek je dalším perspektivním směrem využití kapalných krystalů pro molekulární přepínače, paměťové prvky či záznamová média. Přijďte si poslechnout povídání o teorii i aktualitách z technického vývoje a pokochat se pohledem na barevnost kapalných krystalů pod mikroskopem.

Venue:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8 Vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1
Show map
Date and time RemarkFree placesEvent
Thursday 05-Nov 09.30–10.1515 / 15Register
Thursday 05-Nov 10.45–11.3015 / 15Register
Thursday 05-Nov 12.00–12.4515 / 15Register
Friday 06-Nov 09.30–10.1515 / 15Register
Friday 06-Nov 10.45–11.3015 / 15Register
Friday 06-Nov 12.00–12.4515 / 15Register

Kapalné krystaly pro první stupeň a školní družiny

excursion

Otevřete dveře pestrobarevného světa kapalných krystalů i se svými mladšími žáky! Letos školám oficiálně nabízíme osvědčený program pro skupiny 1. stupně ZŠ a školní družiny. 45 min pokusů a zajímavého povídání pro děti od 5 do 10 let.

Venue:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8 Vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1
Show map
Date and time RemarkFree placesEvent
Thursday 05-Nov 13.00–13.4515 / 15Register
Thursday 05-Nov 14.00–14.4515 / 15Register
Thursday 05-Nov 15.15–16.0015 / 15Register
Friday 06-Nov 13.00–13.4515 / 15Register
Friday 06-Nov 14.00–14.4515 / 15Register

Lasery na FZU a IPP

excursion

Seznamte se s lasery, jejich nečekanými vlastnostmi a aplikacemi. Během exkurze, pořádané společně Fyzikálním ústavem a Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, uvidíte jeden ze tří nejvýkonnějších laserů Evropy PALS a mnoho dalšího.

Venue:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8 Vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1
Show map
Date and time RemarkFree placesEvent
Thursday 05-Nov 08.45–10.1520 / 20Register
Thursday 05-Nov 11.15–12.4520 / 20Register
Thursday 05-Nov 14.30–16.0020 / 20Register
Friday 06-Nov 08.45–10.1520 / 20Register
Friday 06-Nov 11.15–12.4520 / 20Register

Mikrostruktura materiálů od objemu k tenké vrstvě

excursion

Tematický okruh návštěvníka seznámí s mikrostrukturou materiálů od tradičních objemových vzorků až po nanomateriály. Ty si představíme na tenkých vrstvách, které ve formě mikroelektroniky a ochranných či funkčních vrstev tvoří jednu z nejpřínosnějších skupin nanomateriálů. Depozice tenkých vrstev bude účastníkům přímo předvedena a výsledek si ukážeme s pomocí špičkového českého elektronového mikroskopu Tescan FERA 3 - stejně jako nečekaně elegantní mikrostruktury běžných věcí.

Venue:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8 Vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1
Show map
Date and time RemarkFree placesEvent
Thursday 05-Nov 08.30–10.0020 / 20Register
Thursday 05-Nov 10.30–12.0020 / 20Register
Thursday 05-Nov 13.00–14.3020 / 20Register
Friday 06-Nov 08.30–10.0020 / 20Register
Friday 06-Nov 10.30–12.0020 / 20Register
Friday 06-Nov 13.00–14.3020 / 20Register

Od femtosvěta po vesmír

excursion

Pestrý dvouhodinový program pro školy o částicích, vesmíru a největších záhadách současné fyziky. Přijďte se setkat s odborníky, kteří pracují v CERN, LSST a dalších světoznámých projektech! Vyslechnete si několik krátkých přednášek do 20 min, vyzkoušíte virtuální realitu, prohlédnete exponáty a hlavně, během přestávek si můžete promluvit s kýmkoli z nás mezi čtyřma očima nebo společně s kamarády!

Venue:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8 Vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1
Show map
Date and time RemarkFree placesEvent
Thursday 05-Nov 08.30–10.3030 / 30Register
Thursday 05-Nov 11.00–13.0030 / 30Register
Friday 06-Nov 08.30–10.3030 / 30Register
Friday 06-Nov 11.00–13.0030 / 30Register

Supravodiče a supravodivost

excursion

Supravodivost je jedním z nejzajímavějších fenoménů současné fyziky. Přijďte k nám porozumět jejím principům a projevům jako je supravodivá levitace, používaná v létajících vlacích. Levitaci Vám přímo na místě ukážeme a rádi zodpovíme jakékoli související otázky.

Venue:
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8 Vchod z ulice Pod Vodárenskou věží 1
Show map
Date and time RemarkFree placesEvent
Thursday 05-Nov 09.15–10.1520 / 20Register
Thursday 05-Nov 11.45–12.4520 / 20Register
Thursday 05-Nov 13.15–14.1520 / 20Register
Thursday 05-Nov 14.45–15.4520 / 20Register
Friday 06-Nov 09.15–10.1520 / 20Register
Friday 06-Nov 11.45–12.4520 / 20Register
Friday 06-Nov 13.15–14.1520 / 20Register