Programme registration Setkání s kandidátem na předsedu AV ČR - Pavel Baran / Meeting with the candidate for the President of the Czech Academy of Sciences - Pavel Baran

   We ask you to enter your institution and reason of registration to the field below in case there are more than five people.
   Plese choose prevailing age category of participants.
   You'll receive an e-mail confirmation together with a code you can use to edit or cancel your reservation later.
   If you are applying for a school group, please specify how many students and how many teachers will arrive. You can of course add another information or questions.
   Odesláním formuláře souhlasím s tím, aby Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. se sídlem Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8 dále zpracovával mé výše uvedené osobní údaje za účelem zasílání pozvánek na akce Fyzikálního ústavu a k vedení statistiky návštěvnosti. Souhlas uděluji po dobu pořádání akcí Fyzikálním ústavem pro veřejnost. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům instituce a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

   Information on the processing of personal data

   In accordance with Article 13 of the General Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) on the protection of personal data No. 2016/679 of 27 April 2016 (hereinafter the “Regulation”), we would like to inform you that your personal data, ie name and surname, age category, email, telephone number and possibly your institution (optional), we register for the purpose of informing about the event of the Institute of Physics and attendance statistics.

   The above data will be processed for a period of 5 years in accordance with the provisions of Article 6 (1) (a). f) Regulation by the administrator of personal data: Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences, IČO: 68378271. Personal data will not be provided to third parties.

   V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

   Další informace o zpracování údajů jsou k dispozici na adrese: https://www.fzu.cz/zpracovani-osobnich-udaju nebo je možné se obrátit na správce na adrese: gdpr@fzu.cz.

   Cancel editing